maanantai 25. syyskuuta 2017

Kuoritaan, läpivalistaan, mitataan ja laadutetaan


Tukit kuljetetaan sahalle kuorma-autolla, junalla tai laivalla. Vastaanottomittauksen jälkeen tukit kuoritaan ja lajitellaan mittojen (pituus, halkaisija) ja laadun mukaan (sisäinen, ulkoinen).

Sen jälkeen tukit siirretään prosessiin, joka käsittää sahauksen ja rimoituksen kuivaamoon ohjausta varten. Puutavaraerät siirretään kuivaamoon, jossa niitä pidetään 2–7 päivää.

Jäähdytyksen jälkeen puutavara kuljetetaan tasaamolle, jossa se laadutetaan ja tasataan lopulliseen määrämittaan, varustetaan oman laatuluokkansa leimalla, pakataan ja suojataan kuljetuskääreellä.

Valmis sahatavarapakkaus, joka sisältää noin neljä kuutiometriä puuta, siirretään varastoon odottamaan keskimäärin 2–3 viikon kuluessa tapahtuvaa toimitusta asiakkaalle.

Sahaprosessissa syntyy kuitutuotteita, jotka kaikki ohjataan hyötykäyttöön.

Sahauksessa syntyvä hake ja sahanpuru toimitetaan paperi- ja sellutehtaille raaka-aineeksi.

Ei-integroiduilla sahoilla tukkien kuoret käytetään energiantuotantoon sahojen omissa voimalaitoksissa.

Saksassa puut menevät usein kuorinnan jälkeen vastaanottomittaukseen, dimensio- ja pituuslajittelun jälkeen välivarastoon ja sieltä sitten kuorittuna sahaukseen.

Suomessa tukit menevät ensin 3D-mittaukseen, kokolajitteluun ja röntgenvalaisuun ja puut kuoritaan sahaansyötön jälkeen juuri ennen sahausta.

Tiekonejärjestelmä käsittelee konenäön ja röntgenin antaman tiedon reaaliajassa ja sen perusteella tukit lajitellaan.

Sahan käyttämässä kuusessa /männyssä puuraaka-aineen ominaisuudet ovat tyvessä, puun keskellä ja latvaosassa varsin erilaiset.

Röntgenin + 3D käyttö on saha- ja jalostusteollisuudessa esimerkki pitkälle viedystä teknologiasta.

Lisäksi puun sisäisessä rakenteessa voi olla yllättäviä rakenteita, joita ei pintapuolisessa tarkastelussa huomaa ollenkaan.

Teknisen kehityksen myötä työ sahoilla on muuttunut yhä vaativammaksi.

Konenäköä (3D) sahoilla on jo käytetty toistakymmentä vuotta tukkien lajittelussa. Menetelmä ei kuitenkaan kerro mitään tukin sisäisestä rakenteesta.

Röntgentekniikan leviämistä sahoille edistää menetelmän hyödyistä kertyneet kokemukset.

Mitattavaa riittää, kun sahalle tulee päivässä runsaat 40 rekkakuormallista tukkia.

Tekniikka vähentää hukkaa ja parantaa kannattavuutta. Uusi mittaustekniikka antaa tarkan tiedon puumateriaalin laadusta joka kohdassa tukkia, mikä helpottaa raaka-aineen ohjaamista tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Esimerkiksi oksankohdat näkyvät millin tarkkuudella.

Saksassa tuotantolinjalle tulevien tukkien halkaisija liikkuu 10–50 sentin välillä ja paino alle sadasta kilosta yli tuhanteen kiloon.

Tarkoilla mittauksilla on mahdollisuus vähentää hukkamateriaalin osuutta, mikä parantaa kannattavuutta.

Vanhentuneen tuotantokapasiteetin poistuminen markkinoilta ja korvautuminen uudella tuotantotekniikalla kohottivat tuottavuutta ja paransivat kustannustehokkuutta.

Kilpailuasemaa on viime vuosina edelleen parantanut markkinoinnin ja jakelun logistiikan kehittäminen.

Käytännössä alle puolet tukista päätyy tuotteiksi ja lopusta tulee purua ja haketta.

Yksilinjaisella sahalla tukit pitää lajitella koon mukaan; samankokoiset tukit sahataan omalla asetuksella.

Sahalta lähtee myyntiin pitkälti toistasataa eri myyntinimikkeellä olevaa tuotetta.

Hintahaitari on suuri. Kalleimmat tuotteet maksavat useita kertoja halvimpia enemmän.

Kalliimman pään tuotteita ovat esimerkiksi rakentamisessa käytettävät erilaiset listat ja oksaton leveä lauta, CLT jne.


Lähde: DI-työ ja TT

Ei kommentteja: