mikrolink

Suomen kilpailukyky ja suomalaisten hyvinvointi edellyttävät laaja-alaisia ja syvällisiä muutoksia. Sitra ennakoi tulevaa ja edistää muutoksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suomen kannalta keskeisiin haasteisiin Sitra tarttuu ohjelmien ja strategiaprosessien avulla. Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jonka tehtävä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Mikroduunin ensimmäinen F2F tilaisuus järjestettin Sitrassa maaliskussa 2010.
  • Nettikansan Yammer
  • Sitran Mikroduuni kommenttia (Anne Rongas haastattelu)
  • Future Learning ja mikroduuni
  • Nettiajan Kansalaisyhteiskunnan mikroduuni
  • Irmeli Aro kommentoi ja edistää ahkerasti mikroduunia
  • Webwork tarjoaa verkossa tapahtuvaa mikrotyötä
  • Microtask tarjoa ratkaisun pienten digitaalisten tehtävien tuotantoon