perjantai 5. toukokuuta 2017

Saamme tietotaitoa asiakkaittemme kautta


Kentällä toimivat koneiden käyttäjät ja kunnossapitäjät ovat rutinoituja ongelmanratkaisijoita. Selkeällä ohjeistuksella saamme heiltä arvokasta tietoa tuotteiden kunnossapidon parantamiseksi.

Teknisiä ratkaisuvaihtoehtoja on runsaasti, mutta tavoitteiden tulee olla selviä, jotta tuotekehitysajat eivät veny liian pitkiksi.

Kenttäolosuhteista välitetään kuvia ja havaintokertomuksia langattomasti pilven kautta tehtaalle. Pystymme reagoimaan muutostarpeisiin kentältä tulevien heikkojen signaalien pohjalta.

Langattoman tiedonsiirron ja sensoritekniikan yhdistämisellä pystymme keräämään tietoja koneiden toiminnasta, osien kulumisesta; saamme detaljitietoa vikaantumisesta ja ongelmakohdista.

Ei kommentteja: