torstai 6. kesäkuuta 2013

Avoimien verkostojen toimintamallit

Avoimien verkostojen toimintamallit -seminaari tänään klo 13-16. Ja mukaan ehtinee vielä 16:n jälkeenkin: "16:00 Vapaata keskustelua omakustanteisesti ravintola Cantina Westin sisäpihan terassilla" (kutsusta).

Heitän etänä osallistujien pohdittavaksi ajankohtaisen avotavoitteen, jossa avoimen yhteistyön avulla generoidaan 5 miljoonan euron liikevaihto. Tästä tasosta pyritään edelleen voimakkaaseen kasvuun uusilla tuotteilla ja ratkaisupalveluilla.

Nollasarjavaiheessa tähtäämme noin 100 kauppaan. Maantieteellinen jakauma näkyy kuvassa. Operaation toteuttamiseksi rakennamme monikanavaverkoston, jota johdetaan keskitetysti. Kenttätoimijat ovat itsenäisiä yrityksiä, agentteja, osaajia tai freelancereita, jotka tuntevat kohteiden (targets) ongelmia ja toimivat lähellä (suhde valmiina).

Ratkaisuja toimitetaan useille toimialoille ja asiakaskohtainen ongelmanratkaisu vaatii prosessien ymmärtämistä, mittausten ja analyysilaitteiden sovellusosaamista.  Lisäksi toimijat vastaavat asennuksista, käyttöönotosta, koulutuksesta ja teknisestä asiakaspalvelusta.

Kohteita: energiantuotanto, kaivostoiminta, vesilaitokset, elintarviketeollisuus, biotalouden prosessit, jätteiden käsittely, ympäristönsuojelu jne.

avotavoite

Henkilökohtainen myyntityö on kallista, joten hyödynnämme avointa verkostoa, joka toimii itsenäisesti kentällä omien intressien ja tulostavoitteiden pohjalta.

Tehtävänämme on globaalin osaajaverkoston aktivoiminen, intressiyhteyden aikaansaaminen ja tulokselliseen toimintaan motivoiminen.

Kenttätyön kustannukset nousevat 1 000 euroon per päivä. Yhden tilauksen solmimiseen tarvitaan myyntikirjeiden ja tarjousten lisäksi 3 – 5 asiakaskäyntiä.

Perinteiseen myyntikanavaan nojaava tilauksen “hankintakustannus” nousee vääjäämättä: 5 x 1 000 = 5 000 euroon.

  • Kielimuurien ylittäminen avoimen verkoston avulla
  • Kulttuurien ja monisovellusympäristöjen vaivattomampi hallinta
  • Maarajojen ylittäminen tuskattomasti
  • Vuorovaikutteisuuteen motivoiminen on operaation onnistumisen edellytys
  • Etäältä lähelle, koska ongelmien omistajat ovat kaukana ydinkomponenttien toimittajasta
  • Hyperpaikallisuus tuo kuvaan läheisyyden ja luottamuksen
  • Suora yhteys on kustannustehokas (Direct Digital Distribution)

Oman myyntikanavan kustannukset toteutuvat yleensä lanseerausvaiheessa maksimaalisina, osaajien rekrytointi on hidasta ja monialaosaaminen lisää vaikeusastetta. Uhkana lanseerauksen pidentyminen.

  • Asiakaskäynnit syövät kenttämyynnin arvokkainta aikaa eli päätöksentekoon ohjaamisen resurssia.
  • Tarjoamme kustannustehokkaan vaihtoehdon prospektointiin ja asiakkuuksien hallintaan, joka pienentää sekä myynti- että ongelmanratkaisukustannuksia merkittävästi.

Olennaista tässä operaatioissa on ONGELMIEN OMISTAJIEN identifioiminen ja hyvien lähikumppaneiden löytäminen. Täsmäohjauksella asiakassuhteiden rakentamisen tehokkuus kasvaa ja nopeutuu. 

KOHTEITA on tuhat määrin, sovellus- ja ongelmakohteista ei ole pulaa, mutta meidän on pystyttävä seulomaan KUUMAT – HAALEAT – VIILEÄT kohteet toisistaan operaation kustannusten ja kriittisten osaajaresurssien ajankäytön hallitsemiseksi.

Tämä ei ehkä ole tyylipuhdasta AVOINTA DATAA, mutta on lähellä Open Knowledge ja avoimen oppimisen ongelmatiikkaa.

Millaisia ajatuksia tämä herättää?

 

AIDA is an acronym used in marketing and advertising that describes a common list of events that may occur when a consumer engages with an advertisement. The base of brand promotion also.

A

Attention (Awareness): attract the attention of the customer.

I

Interest: raise customer interest by focusing on and demonstrating advantages and benefits (instead of focusing on features, as in traditional advertising).

D

Desire: convince customers that they want and desire the product or service and that it will satisfy their needs.

A

Action: lead customers towards taking action and/or purchasing.

Ei kommentteja: