keskiviikko 7. maaliskuuta 2007

Teknologiaosaaminen ei riitä

Tiedosta ja tietojohtamisesta on tullut yksi tärkeimmistä kilpailuedun lähteistä yrityksille nykyisessä haasteellisessa markkinatilanteessa.

Itse asiassa on hyvinkin järkeenkäypää ajatella, että jos yritys omaa kilpailijoitaan enemmän tietoa tuotteistaan, palveluistaan, sekä käyttämästään teknologiasta, markkinoista ja mahdollisista asiakkaistaan, sen pitäisi kyetä menestymään kilpailijoitaan paremmin.

Ossi Kuivalaisen väitöstyön (Lappeenranta 2003) tulokset osoittavat, että teknologiaosaaminen ei ole riittävä tae menestykselle, vaan teknologiayritysten tulee omata markkinointi- ja liikkeenjohdollista osaamista voidakseen toimia menestyksekkäästi kansainvälisillä markkinoilla. Myös kansainvälinen kokemus ja halu kansainvälistyä vaikuttivat kansainväliseen menestykseen.

Erityisesti tietopohjaisilla toimialoilla kyky kilpailla kansainvälisesti on usein perusedellytys kasvulle ja jopa yritysten eloonjäämiselle.

Informaatio – ja kommunikaatioalaa (ICT-alaa) voidaan pitää malliesimerkkinä tieto- tai tietämyspohjaisesta toimialasta. Sen menestys ei pohjaudu laitteisiin vaan tietoon ja palveluihin, kuten ohjelmistoihin. Tämä tietopohjaisuus aiheuttaa yrityksien kasvustrategioille myös uusia vaateita.
Lähetä kommentti