sunnuntai 30. maaliskuuta 2008

Täsmämikrobeihin perustuva biologinen puhdistusmetelmä

"Juvegroup tähtää biologisella puhdistusmenetelmällä Keski-Euroopan markkinoille
Oras ensimmäinen pilottikohde", kirjoitti Taloussanomat 12.12.2000.

Rovaniemeläinen Juvegroup Oy tähtäsi kehittämällään täsmämikrobeihin perustuvalla biologisella puhdistusmenetelmällä vientiin erityisesti Keski-Euroopan markkinoille. Vuonna 2000 menossa oli menetelmän tuotekehitysvaihe ennen sen kaupallistamista.

Tailor-made biofilm for wastewater treatment. Oy Juvenogroup Ltd. has developed a new microbiological wastewater treatment system using selected microbes with specific biodegradation features. The principal feature of the new system is tailor-made biofilm specially created for each application. Using selected microbes in the biofilm makes the treatment system more compact and more efficient than conventional activated sludge systems. The new system reduces sludge volume to less than one tenth of its original volume.

"Tavoittelemme voimakasta kasvua, mutta tulokseen pääseminen kestää muutaman vuoden. Keskeistä kasvun kannalta on se, että yhtiö pystyy avaamaan viennin sen jälkeen, kun ensin on saatu Suomessa referenssit aikaiseksi. Keski-Euroopasta löytyvät isot markkinat", Juvegroupin toimitusjohtaja Vesa Sorasahi totesi vuonna 2000.

Mitä sen jälkeen on tapahtunut?

Yrityksen liikevaihto oli tuolloin viisi miljoonaa markkaa vuodessa. Henkilökuntaa oli noin 20, joista neljä tutkijaa. Yrityksellä oli Rovaniemen maalaiskunnassa tutkimuslaboratorio. Toinen toimipiste sijaitsi Helsingin Viikissä, missä työskenteli kaksi henkilöä.


Bio Fund Management Oy lehdistötiedote 26.11.2002 kertoo, "Ympäristölaboratoriot aikovat yhdistyä; Uusi yhtiö on alallaan Suomen suurin."

Lahden Tutkimuslaboratorio, Pohjanmaan Tutkimuspalvelu Oy, Oy Lännen Laboratoriot sekä Juvegroup Oy:n ympäristölaboratorio Juve AC neuvottelivat tuohon aikaan yhdistymisestä. Kolmen yksityisen ja yhden kunnallisen laboratorion yhteenliittymä olisi toteutuessaan Suomen suurin yksityinen ympäristöalaa ja metsäklusteria palveleva laboratorio.

"Uusi yhtiö käynnistyy suunnitelmien mukaan aikaisintaan vuoden 2003 alkupuolella. Sen omistajiksi ovat tulossa nykyisten laboratorioiden ja laboratorioyhtiöiden omistajat ja Bio Fund Management Oy:n sekä OKO Venture Capital Oy:n hallinnoimat rahastot. Yhtiön pro forma -liikevaihto vuonna 2002 on noin 6 miljoonaa euroa."

Yhdistyvään yksikköön arvioitiin tulevan noin 100 työntekijää, joiden työsuhteisiin yhdistyminen ei pitänyt vaikuttaa. Yhtiön pääkonttorin paikaksi suunniteltiin Lahtea. Lisäksi kerrottiin, että "toimiva johto valitsee aikanaan uuden yhtiön hallituksen".

"Uusi laboratorioyhtiö hakee kannattavuutta kasvusta. Yhtiön tavoitteena on vahvistaa osuuttaan nopeasti kasvavilla markkinoilla ja tarjota kotimainen vaihtoehto lisääntyvälle kansainväliselle kilpailulle. Voimavaroiltaan vahva laboratorioyhtiö on kilpailukykyinen yhteistyökumppani prosessiteollisuudelle, kunnille ja ympäristöalan konsulteille."

Palaan takaisin Juvegroupiin vuonna 2000: "Kyseessä on niin sanottu start-up -yritys, jonka tulos on toimitusjohtajan mukaan vielä vahvasti negatiivinen. Viime kesän toinen rahoituskierros toi 11,5 miljoonaa markkaa. Rahoittajina toimivat Biofund ja Oko-Venture Capital. Yrityksen omistajakuntaan tuli viime kesänä uutena omistajana Uponor."

Yritys oli rekisteröinyt Clewer-Clean Water -tuotemerkin kehittämilleen mikrobiologisille jätevedenpuhdistusjärjestelmille. Clewer-järjestelmät sovellukset olivat sekä yhdyskunta- että teollisuusjätevesien puhdistuksessa. Käsiteltävä vesi pystyttiin tarvittaessa puhdistamaan kierrätettäväksi.

Metalliteollisuuden lisäksi menetelmän toinen keskeinen käyttöalue ajateltiin kaatopaikkojen suotovesijärjestelmiä. Yhtiöllä oli toteutettuna kahdeksan referenssi- ja pilotointikohdetta.

Puhdistusmenetelmä oli tuolloin käytössä muun muassa North-Fresh Ky:n Pellon perunatehtaalla. Myös Rovaniemen kaupungin jätelaitoksella oli käytössä yrityksen suunnittelema biologinen kaatopaikkavesien puhdistusmenetelmä. Oras Oy:n Rauman tehtailla toteutettu puhdistusprosessi oli menetelmän ensimmäinen sovellutus metalliteollisuudessa. Teknologian Tutkimuskeskus Tekes osallistuu kehityshankkeen rahoitukseen.

Mutta sitten tapahtui jotain.

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 25.3.2003 klo 14.00. Nab Labs Oy kasvaa. Ympäristöanalytiikkaan lisää voimavaroja. Helmikuussa 2003 syntynyt yritys, Suomen suurin ympäristöalaa ja metsäklusteria tukeva yksityinen analytiikkaa ja laboratoriopalveluja tuottava Nab Labs Oy, syventää ja vahvistaa edelleen toimintaansa. Tiistaina tehdyllä kaupalla SCC Viatek -konserniin kuuluvan Vesihydro Oy:n ympäristölaboratorion palvelut ja resurssit ovat siirtyneet Nab Labs Oy:n haltuun. ”Vesihydrolta hankitut resurssit vahvistavat oleellisella tavalla Nab Labs Oy:n asiantuntemusta ja palveluja kaikkialla, missä tarvitaan luonnonvaroihin liittyvää analytiikkaa”, sanoo Nab Labs Oy:n toimitusjohtaja Markku Ahponen.

Pohjanmaan Tutkimuspalvelu Oy, Oy Lännen Laboratoriot – Western Laboratories Inc. sekä Oy
Juvegroup Ltd:n ympäristölaboratorio Oy Juve AC Ltd yhdistyivät Nab Labs Oy:ksi helmikuussa 2003. Kolmen yksityisen laboratorion yhteenliittymä on Suomen suurin ympäristöalaa ja metsäklusteria palveleva kaupallinen laboratorio. Yhtiön liikevaihto vuonna 2002 oli noin 4,2 miljoonaa euroa ja liiketulos yli 0,5 miljoonaa euroa. Nab Labs Oy:llä on uuden hankintansa jälkeen noin 70 työntekijää. Yhtiön pääkonttori on Helsingissä ja laboratoriot Helsingissä, Kaustisilla, Raumalla ja Rovaniemellä. Vesihydrolta hankittu ympäristölaboratorio parantaa erityisesti Nab Labs Oy:n palveluja pääkaupunkiseudulla.

Elämme vuotta 2008 ja muistissani on, että "metsäklusteria palveleva kaupallinen laboratoriopalvelutoiminta" on työvoimaltaista, osaamista vaativaa toimintaa, jonka kannattavaksi tekeminen ei ole helppo tehtävä.

”Olemme palveluyritys, joka menestyy vain tyytyväisten asiakkaiden varassa. Meidän on pystyttävä tuottamaan palveluja niin nykyisissä kuin tulevissakin analyysitarpeissa korkealaatuisesti, joustavasti ja kustannustehokkaasti. Uskomme, että voimavaroiltaan vahva ja monipuolinen laboratorioyhtiö on kilpailukykyinen yhteistyökumppani prosessiteollisuudelle, kunnille ja ympäristöalan konsulteille”, toteaa Markku Ahponen.

Matkan varrella on tapahtunut paljon muutoksia.
Kaustisilla toimiva Pohjanmaan Tutkimuspalvelu Oy on ympäristöntutkimuslaitos, joka tuottaa pääasiallisesti veteen ja vesiympäristöön liittyviä analyysi- ja suunnittelupalveluja. Laboratorio on lisäksi erikoistunut monipuolisiin metallianalyyseihin. Lännen Laboratoriot Raumalla tarjoaa metsäklusterille laboratorioanalytiikan, laadunvalvonnan sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan palveluja. Oy Juve AC Ltd erityisalana on orgaaninen ympäristöanalytiikka ja varsinkin saastuneet maaainekset. SCC Viatek Oy on osa pohjoismaista SCC Scandiakonsult-konsernia, joka tarjoaa konsulttipalveluja rakennus-, teollisuus- ja kiinteistösektoreilla toimiville asiakkaille. Yhtiö työllistää noin 600 henkilöä 14 paikkakunnalla. Vesihydron Viatek osti viime kesänä vahvistaakseen toimintaansa vesi- ja ympäristötekniikassa sekä liikenne-, väylä- ja aluesuunnittelussa. Laboratoriopalveluiden ulkoistaminen liittyy Viatekin ydinosaamista
vahvistavaan palvelustrategiaan.
Miltä tilanne näyttää vuonna 2008?

Bio Fund Management Oy (BioFund) on yksityinen, vakaasti kasvava pääomasijoitusyhtiö, joka on alansa johtava toimija Pohjoismaissa. BioFund sijoittaa erityisesti biologista osaamista liiketoiminnassaan hyödyntäviin yrityksiin terveyden, ravitsemuksen ja ympäristönsuojelun aloilla. Yhtiö hallinnoi Bio Fund Ventures I -, II -, III - sekä BFV II jatkosijoitusrahastoja, joiden yhteenlasketut sijoitussitoumukset ovat 195 miljoonaa euroa. Rahastojen sijoittajina on pääasiassa kotimaisia vakuutusyhtiöitä ja eläkeyhteisöjä sekä Euroopan investointirahasto (European Investment Fund).

Pääomia on sijoitettu lähes 40 yritykseen, jotka sijaitsevat kahdeksassa maassa, pääasiassa Pohjoismaissa. BioFund sijoittaa varhaisessa kasvun vaiheessa oleviin life sciences -alan yrityksiin, joiden toimialoja ovat lääkekehitys ja terapiat, lääketieteelliset teknologiat, terveysvaikutteiset elintarvikkeet sekä ympäristönsuojelu. BioFund osallistuu aktiivisesti sijoituskohteidensa toimintaan ja tarjoaa yrityksille monipuolista tieteellistä ja liiketoiminnallista osaamista oman asiantuntemuksensa ja laajan verkostonsa kautta.

Lähetä kommentti