keskiviikko 21. maaliskuuta 2007

Energi, Vatten, Foto och Nina Sederholm


Fotografen Nina Sederholm berättar: "den först... kraft och makt, jag var under vattenytan.

Jag skapar en svenskspråkig kanal. Vi diskuterar om bilder, energi och fotografi med Nina Sederholm. Hon är fotograf, född i Afrika, jobbar som lektor för fotografi vid folkhögskolan i Karis. Vi diskuterar vatten, energi, Indien, Afrika , nya projekt och fotografering över Skype. Nina planerar en utställning.

- Den visuella biten blir allt viktigare för att väcka intresse, berättar Nina.

- Hur har du tid med det kreativa? Hinner du jobba med dina utställningar, frågar ja.

- Som du vet har VATTEN haft en betydande roll i mitt skapande för en längre tid, men jag har inte haft tid och ork med den nyskapande biten så mycket som jag gärna skulle önska, berättar hon.

- Jag vet att du har köpt ny utrustning och även börjat filma digitalt. Har du tänkt på möjligheterna Internet, bloggar och sociala nätverk bjuder på?

- När jag var i Indien fastnade för deras enkla levnadsstil. Jag är fascinerad av det annorlunda, det enkla, men utan att romantisera fattigdom och armod, förklarar Nina Sederholm.

- Indien, Afrika, Amerika, du har jobbat på många håll. Minns jag rätt att du har haft en VATTEN utställning i Japan? Du har massor med internationella kontakter. Kan du utnyttja ditt kontaktnät i utbildningen? Vilka arbetsmodeller överför du till dina elever?

- IT-motpolen, jag kom att tänka på ICT. Det kan väl inte undvikas med dig, Helge. Jag vet att du även jobbar med energifrågor. Vet du, vi borde göra någonting tillsammans. Du har idéer och ett brett nätverk. Jag har nätverk. Du har dina bloggar och andra digitala kommunikationskanaler. Säg mig, hur kunde vi koppla ihop detta till något som fungerar internationellt?


"Varje bild består av två identiska fotografier som jag sedan med hjälp av photoshop pusslade ihop", berättar Nina över Skype.

- Energi är ett viktig aspekt. Vi borde både spara och uppfinna nya energiformer. Vi är involverade i energiprojekt i Frankrike och Spanien. Du kunde hjälpa med att göra energi mera jordnära, mjukare, kvinnligare, humanare. Ett kraftverk är ju ofta både stort och fyrkantigt, betong, rör och massor med modern teknik. Hur kan man diskutera energi men bilder?

- Energibesparning är intressant ur fotografens synvinkel. Du menar, hur man kunde göra energi synligare men samtidigt ta upp problem och värdefrågor på ett nytt vis?

- Ja, det vore intressant att berätta om energi. Hur får vi beslutsfattare att förstå sig på nya lösningar? Jag funderar på ett bioenergiprojekt i Frankrike. Vi borde bygga ett nätverk som kör igenom en förändring. Låt oss kalla det 30 MW bioenergi och 10 MW co-generation av el. Det finns tankar om hur detta skull gagna en kommun, en stad, men så finns det komplicerade frågor som kräver politiska beslut.

- Kaos, lugnet, byn, staden, kommunen, i sista han gäller det ju människor. Det är människor som använder energin. Visserligen har vi industrin, men EL och VÄRME är för människan. Det är nog en intressant helhet.

- Nina, skicka mig bilder till denna text. Välj bilder som passar in i sammanhanget. Gör bilderna till 600 pt breda. Höjden är inte bestämd. Skicka till min Gmail. Vi får jobba vidare med detta projekt. Vem vet, kanske vi hittar på lösningar. Energi är otroligt viktigt. Skapande energi och traditionell energi, nya värden och värderingar, nya beslutsmodeller behövs.


"Bilderna är fotograferade i Röda havet förra våren", berättar Nina. "Det var så enkelt, jag snorklade omkring i röda havet, riktade ofta kameran mot vatten ytan, har inte manipulerat bilderna bara kopierat och svängt om bilden."

Ei kommentteja: