tiistai 1. helmikuuta 2005

Göteborg Film Festival

GFF 2005: Göteborg Film Festival: "Göteborg Film Festival är idag Nordens största publika filmfestival. Varje år visas cirka 400 filmer för 110 000 besökare. Det genomförs också cirka 60 filmrelaterade seminarier för en publik om 5 000 personer.

Syftet med festivalen har idag kommit att bli två. Det ena, och det viktigaste, är att årligen erbjuda den filmintresserade publiken ett brett filmprogram som också innehåller filmer som normalt inte når biograferna. Det andra är som mötesplats för den nordiska filmbranschen. Därför etablerade festivalen år 2000 en marknadsplats för nordisk film.

Ambitionen var att förstärka festivalens roll som nordisk mötesplats samt att bli den internationella länken för ny nordisk film. Under fyra dagar visas nya filmer för en internationell grupp av inköpare, distributörer och festivalrepresentanter. Marknadsplatsen, som pågår parallellt med ordinarie festival, heter Nordic Event och gästas årligen av 130-140 särskilt inbjudna. Det är idag den enskilt största marknadsplatsen för ny nordisk film.

Festivalens invigs och avslutas med fest. På den första invigningstalar kulturministern, under avslutningen sker prisutdelningen för den nordiska tävlingen, i vilken segraren tilldelas Filmdraken samt 100 000 kronor. "
Lähetä kommentti