tiistai 4. tammikuuta 2005

Paikkatieto

Centroid Oy on yhteistyössä TEKESin Fenix-ohjelman sekä useiden pilottiasiakkaiden kanssa kehittämässä internetissä toimivaa, karttapohjaista palautejärjestelmää. Järjestelmä soveltuu mm kaavoitusta, erilaisia suunnitelmia ja palveluja koskevan kansalais- ja sidosryhmäpalautteen keräämiseen.

Pilottihankkeita on mukana Pohjois-Karjalasta, Salon seudulta sekä Turun ja Porin kaupungeista. Aikaisemmin palautetta ovat keränneet järjestelmää käyttäen mm Helsingin kaupunki, Tuusulan kunta sekä useat maakunnnalliset liitot. Centroidin kehittämää perusteknologiaa on käytössä jo yli 150 kunnan alueella. Centroid Oy on ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut paikkatieto- ja suunnittelualan Internet toteutuksiin.
Lähetä kommentti