maanantai 29. marraskuuta 2004

Operaation organisointi

 1. Missio
 2. Strategiset valinnat
  - yhteistyön laajuus
  - tavoitteista ja vastuista sopiminen
 3. Toimintasuunnitelma
 4. Hyvä hallinto: hallinnon organisointi
 5. Johtamisjärjestelmä: päämäärät, tavoitteet, toiminta, resurssit
 6. Projektitoiminnan säännöt: selkeä ohjeistus organisaatiolle
 7. Projektitoiminnan päätöksentekojärjestelmä
 8. Resurssointi: henkilöresurssit ja riittävä rahoitus
 9. Seurantajärjestelmä: kuka tekee mitä? kuka vastaa mistä?
 10. Kumppanuus: yhteistyö, työnjako, sponsorit, osaamistuki, intressiyhteistyö
 11. Toiminnanohjaus ja operaatioiden työnohjaus
 12. Laadunvarmistus: laatujärjestelmän käyttöönotto
 13. Kenttäoperaatiot, koulutus, valmennus
 14. Tuotekehitys ja innovaatiotoiminta
 15. Kaupallistaminen
 16. Tiedotustoiminta
 17. Operatiiviset käytännöt
 18. Raportointi
 19. Väliraportit
 20. Loppuraportti
 21. Maksatushakemukset
 22. Muutosten hallinta
Lähetä kommentti