torstai 16. lokakuuta 2014

Sitran trendilista 2014–2015 on valmistunut | Sitra

Sitran trendilista 2014–2015 on valmistunut | Sitra

Maailman suuria yhteiskunnallisia muutoksia hahmottelevan  Sitran trendilistan päivitystyö on valmistunut. Tämän vuoden  päivitystyön aikana keskusteluun ovat nousseet vahvasti mm. Ukrainan  kriisi, ISIS-terroristijärjestön nousu, Euroopan jatkuvat  talousvaikeudet sekä uhkaava eriarvoistuminen.

On silti muistettava, että pinnalla olevien ilmiöiden lisäksi taustalla on jatkuvasti muitakin muutosilmiöitä.

Tulevaisuutta pohtiessa on pystyttävä hahmottamaan kokonaisuuksia, ja siksi hitaastikin etenevät muutokset on pidettävä muistissa.

Sitran trendilistaan olemme koonneet 13 tulevaisuuden kannalta keskeistä globaalia muutosilmiötä.

Koska todellisuudessa muutosilmiöt ovat subjektiivisia, monimutkaisia ja toisistaan riippuvaisia, näkemyserot ovat luonnollisia.

Sitran trendityö on koostunut kokoavasta tiedonhankinnasta, asiantuntija-haastatteluista sekä erilaisista ryhmätyöpajoista.

Työhön on osallistunut lukuisia henkilöitä, mm. kansallisen ennakointiverkoston
asiantuntijoita, Sitran asiantuntijoita ja Sitran hallituksen jäseniä.

Haluankin kiittää kaikkia trendityöhön työpanoksensa antaneita!Lähetä kommentti