maanantai 20. lokakuuta 2014

KOSEK, Kokkolanseudun Kehitys Oy | Kemia

KOSEK, Kokkolanseudun Kehitys Oy | KOKKOLAN SEUTU | Kemia

Oli yllättävää, että Kokkolan seudulla on lukuisia kehittämisyhtiötä ja -organisaatioita. Seudun kemianteollisuuden ydin on KIP, epäorgaanisen kemian suurin keskittymä Pohjoismaissa. Iso juttu, harva tietää. 

Kemia

Kokkolan seudulla kemian alan osaaminen on kansainvälisesti korkealla tasolla. Valtakunnallisessa osaamiskeskusohjelmassa erikoisalojamme ovat kemianteollisuus, kemiaa hyödyntävä teollisuus, nanoteknologia ja metsäkemia.

Helge: biotalous ja cleantech olivat isosti esillä Kokkola Material Week -ohjelmassa. 

Kokkolan seudulla on monipuoliset opiskelumahdollisuudet
kemian alalla, kemian opinnot voi aloittaa ammattiopistossa ja valmistua yliopistokeskuksesta vaikkapa tohtoriksi.

Helge: päättelin, että KIP on hyvät yhteydet Ouluun, Aaltoon ja Lappeenrantaan.

Kokkolan seudun kemian teollisuuden ydin on Kokkola Industrial Park, KIP,
joka on epäorgaanisen kemian suurin keskittymä Pohjoismaissa. Alueen
juuret juontavat toisen maailmansodan loppuaikoihin. Nykyisin alue on
nykyaikainen, kasvava teollisuusalue, joka tarjoaa yrityksille monia
synergiaetuja.

Helge: KIP toimii aivan asutuksen kyljessä. Tätä teemaa Vihreässä Kokkolassa ei käsitelty.

Alueella toimii 64 yritystä, joista parisenkymmentä on erilaisia kemian tuotteita valmistavia teollisia yrityksiä. KIPin pinta-ala on yli 600:n hehtaaria, mihin mahtuu myös Suomen neljänneksi suurin satama, Kokkolan Satama. Port Tower, joka on alueen uusin rakennus, toimii alueen keskuksena ja solmukohtana.

Helge: Kuka osaa kertoa tarkemmin Port Towerista?

Kipin alueella toimii muun muassa CABB Oy, Yara Suomi Oy/Kokkola, Kemira Oyj Kokkola, Freeport Cobalt Oy, Boliden Kokkola Oy, Air Liquide Finland Oy , TETRA Chemicals Europe Oy, Woikoski Oy.

Lisäksi useat pk –yritykset käyttävät kemian alaa hyväkseen omassa tuotannossaan mm. muovi-, nahka- ja venealalla.

KIP tarjoaa lyömättömiä synergiaetuja kemian alan yrityksille kuten myös hienoja mahdollisuuksia erilaisille alihankintayrityksille.

Helge: Alihankinnan markkinarakoja ei KMW:ssä kerrottu.

Tulevaisuuden mahdollisuudet ovat litiumissa. Kokkolan seudulla on
yksi suurimmista litiumlöydöksistä koko Euroopassa. Seudulla panostetaankin litiumin jatkojalostukseen, muun muassa sijoittamalla akkulaboratorioon. Lisäksi seutu tarjoaa verrattomat mahdollisuudet kemian tutkimuksessa.

Helge: Litiumista haluan tietää enemmän.

KOSEK on aktiivisesti mukana kehittämässä KIPin teollisuusaluetta. Autamme yritystäsi sijoittamaan KIPin alueelle. Olemme mukana kehittämässä Kokkolan seudun kemianteollisuutta ja autamme toimivia yrityksiä liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Helge: Mitä eroa on Kosekissa ja Ketekissä?
Lähetä kommentti