torstai 28. elokuuta 2014

Tuotekehitykseen panostettava

T&K-panostukset sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ovat vähentyneet viime vuosina merkittävästi.

Tilastokeskuksen mukaan valtion T&K-rahoitus vähenee tänä vuonna 42 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna, ja tuore valtionvarainministeriön talousarvioesitys vuodelle 2015 sisältää edelleen merkittäviä uusia leikkauksia.

Nämä leikkaukset tulevat merkittävästi heikentämään elinkeinoelämämme kilpailukykyä ja johtamaan työllisyyden negatiiviseen kehitykseen.

Suomen kilpailukyky ja tulevaisuus perustuvat osaamisen hyödyntämiseen niin teollisuudessa kuin palvelualallakin. Elinkeinoelämän kilpailukyvyn jatkuvassa kehittämisessä tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla on keskeinen rooli.

Suomea on pidetty innovaatioiden mallimaana. Tämä maine on kuitenkin rapistumassa. Kilpailukykymme tulee pysyvästi jäämään heikoksi, jos osaamiseen ja sen hyödyntämiseen ei juuri nyt ymmärretä panostaa.

Elinkeinoelämämme kaikilla päätoimialoilla on menossa merkittävä rakennemuutos, joka näkyy kilpailukyvyn rapautumisena ja työllisyyden heikkenemisenä.

Juuri nyt vaikeina aikoina on investoitava rohkeasti uuteen osaamiseen ja kansainvälisen kasvun alueille.

Tämä korostuu kilpailijamaissamme eli kehittyneissä talouksissa, joissa menestys pohjautuu vahvaan osaamiseen ja teknologian hyödyntämiseen.

Olisiko nyt syytä ottaa oppia 1990-luvun alun vaikeista ajoista? Silloin Suomi saatiin nousuun panostamalla voimallisesti teknologiaan. Nyt on uuden ponnistuksen paikka!

Kasvun ja uudistumisen kannalta on keskeistä kehittää ja ylläpitää vahvaa T&K-osaamista niin yrityksissä kuin tutkimusorganisaatioissakin.

Vaikka Suomessa on vahvoja veturiyrityksiä, kasvuhakuisia pk-yrityksiä, kehittyvä yrittäjyyskulttuuri sekä useilla alueilla kansainvälisen tason tutkimus- ja kehittämisosaaminen tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa on Suomen T&K-panostusten laskeva trendi tässä valossa erittäin huolestuttava.

Vahvoja kasvun alueita löytyy digitalisaation, cleantechin, biotalouden sekä terveysteknologian alueilla.

Kasvu ja uudistuminen tarvitsevat vahvan julkisen T&K-panostuksen, joka luo pohjan yritysten investoinneille ja kehitystoimenpiteille &K-panostukset sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ovat vähentyneet viime vuosina merkittävästi.

Tilastokeskuksen mukaan valtion T&K-rahoitus vähenee tänä vuonna 42 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna, ja tuore valtionvarainministeriön talousarvioesitys vuodelle 2015 sisältää edelleen merkittäviä uusia leikkauksia.

Nämä leikkaukset tulevat merkittävästi heikentämään elinkeinoelämämme kilpailukykyä ja johtamaan työllisyyden negatiiviseen kehitykseen.

Suomen kilpailukyky ja tulevaisuus perustuvat osaamisen hyödyntämiseen niin teollisuudessa kuin palvelualallakin. Elinkeinoelämän kilpailukyvyn jatkuvassa kehittämisessä tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla on keskeinen rooli.

Suomea on pidetty innovaatioiden mallimaana. Tämä maine on kuitenkin rapistumassa. Kilpailukykymme tulee pysyvästi jäämään heikoksi, jos osaamiseen ja sen hyödyntämiseen ei juuri nyt ymmärretä panostaa.

Elinkeinoelämämme kaikilla päätoimialoilla on menossa merkittävä rakennemuutos, joka näkyy kilpailukyvyn rapautumisena ja työllisyyden heikkenemisenä. Juuri nyt vaikeina aikoina on investoitava rohkeasti uuteen osaamiseen ja kansainvälisen kasvun alueille.

Tämä korostuu kilpailijamaissamme eli kehittyneissä talouksissa, joissa menestys pohjautuu vahvaan osaamiseen ja teknologian hyödyntämiseen.

Olisiko nyt syytä ottaa oppia 1990-luvun alun vaikeista ajoista? Silloin Suomi saatiin nousuun panostamalla voimallisesti teknologiaan. Nyt on uuden ponnistuksen paikka!

Kasvun ja uudistumisen kannalta on keskeistä kehittää ja ylläpitää vahvaa T&K-osaamista niin yrityksissä kuin tutkimusorganisaatioissakin.

Vaikka Suomessa on vahvoja veturiyrityksiä, kasvuhakuisia pk-yrityksiä, kehittyvä yrittäjyyskulttuuri sekä useilla alueilla kansainvälisen tason tutkimus- ja kehittämisosaaminen tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa on Suomen T&K-panostusten laskeva trendi tässä valossa erittäin huolestuttava.

Vahvoja kasvun alueita löytyy digitalisaation, cleantechin, biotalouden sekä terveysteknologian alueilla. Kasvu ja uudistuminen tarvitsevat vahvan julkisen T&K-panostuksen, joka luo pohjan yritysten investoinneille ja kehitystoimenpiteille

http://www.vtt.fi/news/2014/11082014_budjettileikkaukset.jsp?lang=fi

Lähetä kommentti