sunnuntai 4. huhtikuuta 2010

Oppisopimuskoulutuksen suosio kasvaa Kainuussa

200120105437

Lama jarruttaa nyt, mutta koulutettavien määrä on kasvanut sadoilla muutamassa vuodessa.

Koulutettavia oli Kainuun alueella 650 marraskuussa 2009 ja yrityksiä oli mukana 300 – 400.

Kolme vuotta sitten koulutettavia oli vain 400 henkeä. Tietoisuus oppisopimuskoulutuksen eduista on kasvanut kokemuksen ja tiedottamisen myötä. Kun koulutus räätälöidään tarkkaan tarpeeseen, yritys saa juuri sitä osaamista mitä tarvitaan ja koulutettavien työnsaantisauma on hyvä. Kaupan ja hallinnon aloilla on ollut kasvua Kainuussa.

Määrä kävi yli 700 hengessä, kun mukana oli UPM:n paperitehtaan hiipumisen ja loppumisen aiheuttama piikki. Oppisopimuskoulutuksen etuja ovat joustavuus ja työelämälähtöisyys, vaikka se perustuukin valtakunnallisiin tutkintoperusteisiin.

  • Koulutus voi lähteä liikkeelle opiskelijasta
  • Opiskelija etsii yhteistyöhaluisen työnantajan
  • Lisävoimaa kaipaava työnantaja voi avata keskustelun
  • Koulutettavalla on oltava kiinnostus kyseiseen työhön
  • Realistinen käsitys omasta osaamisesta ja toimialasta
  • Teoriaopintoihin on pakko osallistua, mutten koulutuksessa ei ole järkeä

Oppisopimuskoulutettavien työllistyminen asettuu 80 – 90 prosenttiin. Työmaalla oppisopimuskoulutettavalla on oikeus työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin etuisuuksiin. Tieto-opetuksen aikana hänellä on mahdollisuus opintososiaalisiin etuuksiin.

  • Palkkatuen suuruus on 500 euroa kuukaudessa
  • Palkkatuen maksaa työvoimahallinto
  • Edellytykset selviävät paikkakunnan työvoimatoimistosta
Lähetä kommentti