maanantai 26. huhtikuuta 2010

Keksimö ry Oopperassa 27.4.2010 kello 13 - 16

23022010667_mikroduuniupphill1KEKSIMINEN TUO KASVUA JA PARANTAA YRITYSTEN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ

Helge: menen tilaisuuteen keskustelemaan Mikroduunista, joka lienee sosiaalinen innovaatio; potentiaalia miljardibisnekseksi.


Ideat-Inventiot-Innovaatiot ja innovaatioprosessit eivät itsessään luo kasvua mutta kun markkinakypsät innovaatiot siirretään kasvuhakuisiin yrityksiin, siitähän syntyy kasvua. Nykyiset yhteiskunnan tarjoamat T&K tukijärjestelyt ovat suunnattu pääsääntöisesti ns.kasvuyrityksille, kasvuhakuisuutta ruokitsemaan. Hyvä niinkin.


Keksimö ry:n puitteissa olemme määrittämässä, suunnittelemassa, kehittämässä ja toteuttamassa ”itse-itsensä rahoittavaa arvonmuodostamisjärjestelmää”, joka pohjautuu siihen että idealla/inventiolla/innovaatiolla on arvonsa ja jalostaminen tuo sille lisäarvoa. Etenkin kun on kyse kaupallistettavasta ideasta ja prosessi etenee systemaattisesti on arvo/tavoitearvo määritettävissä sekä todennettavissa.

Helge: Hyvä periaate.

Tämä tarjoaa uuden rahoitusmahdollisuuden myös ideoiden tuottajille ja niihin osallisille. Samoin ns. kasvuyritykset saavat lisäpotkua hankkiessaan hyödyntämis-/ kaupallistamisoikeuksia em. prosessissa syntyviin ”innovaatioihin”. Aina ei tarvita uutta StartUp-yritystä kun kaupallistetaan keksintöjä eikä keksijän tarvitse ryhtyä yrittäjäksi saadakseen rahoitusta ideoidensa kaupallistamiseen.


KEKSIJÄN NÄKÖKULMA INNOVAATIOTOIMINTAAN
Yhteiskunnallinen-, organisaatiolähtöinen- vs. ihmislähtöinen innovaatio-ajattelu
Paljon julkisuudessa puhutun innovaation lähteenä ovat ihmiset ja heidän ideansa. Alkuperäinen ”siemenidea” ja sitä täydentävät ”ratkaisuideat” konkretisoivat käytännön ratkaisumallin ”invention”. Ratkaisumallista jalostetaan toteutettava käytäntöön sovellettava/soveltuva, vanhaa tapaa-esinettä-laitetta-välinettä yms. huomattavasti parempi.. joskus jopa kaupallisesti tuottoisa, uutta liiketoimintaa ja kasvua luova ns.

Helge: Jep, jep…

INNOVAATIO.
Näin tämä prosessi on ymmärrettävissä ”ihmislähtöisesti”: Yksilö- ja tiimilähtöinen ”innovaatioprosessi” muodostuu kolmesta kehitysvaiheesta/jalostuma-asteesta;


* > 2.INVENTIO > 3.INNOVAATIO
Näiden ”osaprosessien” toimintaan osallistuvat ihmiset eri rooleissan ja omista lähtökohdistaan-tavoitteistaan-missioistaan.


Kaikilla näillä jaksoilla on oma ”lopputulemansa” =outcome;
http://en.wikipedia.org/wiki/Outcome_(game_theory ), joka kiteytyy pilvissä leijuvasta ajatushahmotelmasta käytännön uudistavaksi; tuotteeksi, palveluksi, liiketoimintamalliksi.. mikä sitten ”innovaatioprosessin lopputulema” onkaan. Vaikka idean alku on yhdellä, innovaatiotoimintaan osallistuvien määrä kertautuu jalostuman edetessä.
Alussa IDEA on yhden henkilön päässä, jakaessaan sitä jollekin toiselle idea ”kasvaa” ja konkretisoituu ryhmätyön tuloksena.

Helge: No joo, niin, joukkoja tarvitaan, tiimejä tarvitaan toteutukseen.

INVENTIO-vaiheessa idea on saanut jo formaalin muodon (esim. dokumentaatio, prototyyppi) ja sen tuottamiseen on osallistunut jopa useita tiimejä. Kun INNOVAATIO-tuotos lopussa (markkinoille kypsänä?) ”ulkoistuu prosessista”, osallisina on monesti jo organisaatioita/yrityksiä.


LIITY KEKSIMÖÖN!
https://www.keksimo.fi/wiki/tiki-index.php?page=LIITY By Matti Pyykkonen, Master of Inventions - Visionary Technologist and R&D Consulting Freelancer

 

Announcement from Keksimö - Mitä keksimö tarjoaa juuri sinulle?

Started by Pasi Turunen, Senior Consultant at Zeeland Digital Ltd

Lähetä kommentti