sunnuntai 28. helmikuuta 2010

Nuoriso ja vanhemmat kilpailevat samoista duuneista

maaliskuu2010 153Nuorisotyöttömyyden lisääntymistä pelätään. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että samoista työpaikoista nuorten kanssa ovat nyt kilpailemassa myös vanhemmat työttömät ja lomautetut, joiden entisestä ammattitaidosta on muuttuneilla työmarkkinoilla vain vähän hyötyä.

Kuntien mahdollisuudet työllistää nuoria ovat aiempaa heikommat siksi, että kuntien talousahdinko on syvempi. Kunnat tarjoavat nuorille työharjoittelua, mutta eivät tarjoa heille palkkaa eivätkä työllistymistä harjoittelun jälkeen.

Työharjoittelua tarjotaankin vaihtoehdoksi toimettomuudelle siinä toivossa, että nuoret löytäisivät kiinnostavan alan, jotta he hakeutuisivat opiskelemaan. Osa kunnista maksaa myös työnantajille pientä kannustusrahaa, jotta työnantajat palkkaisivat työttömiä nuoria. 

Osa nuorista, joilla on jo ammattiin tai tutkintoon johtava koulutuspaikka, miettii nyt tarkkaan, milloin kannattaa valmistua. Opintotuen määräajat ovat sen verran väljät, että valmistumista pystyy hyvinkin lykkäämään vuodella tai kahdella.

Lähetä kommentti