keskiviikko 13. toukokuuta 2009

SoMeTu tänään Kotkassa

SoMeTu-tapaaminen tänään Kotkassa, Metsontie 35. Täältä löytyvät ajo-ohjeet ja tiedot siitä, miten rantasaunaan pääsee.

Taustatietoja


AVO-hanke
Hankekuvaus Otavan Opiston osalta:
Tehtävät: Tässä hankkeessa Otavan Opiston keskeinen tehtävä on tutkia ja kehittää sosiaalisen (kansalais)median hyödyntämistä erilaisessa kansalaistoiminnassa. Kokeilut kattavat sekä nuorison että aikuisväestön ohjaamisen aktiiviseen kansalaisuuteen, kansalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamisen paikallisesti ja edellytyksien luomisen oman äänen kuuluville saattamisessa ennestään "äänettömille" ryhmille. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Opisto kehittää verkossa toimintaympäristöä, kouluttaa ihmisiä toimimaan verkossa sekä kehittää uusia tapoja osallistavalle vaikuttamiselle sekä päätöksenteolle. Tämän teeman puitteissa tullaan järjestämään myös vuosittain tapahtumia.
Lähetä kommentti