sunnuntai 22. helmikuuta 2009

Ohjelmistoyritysten seuraavan nousun rakentaminen

Ohjelmistoyritykset joutuivat syvään kriisiin vuosituhannen alussa, kun internet-kupla puhkesi. Suomi selvisi siitä pienemmillä vaurioilla kuin ruotslaiset, jotka olivat panostaneet paljon enemmän dot.com -ratkaisuihin.

Ohjelmistoyritysten vahvuuksien kehittäminen:
 1. teknologia
 2. myynti
 3. ekosysteemin muovaaminen uusiksi
 4. uudenlaisen business-konseptin kehittäminen
Menestyvän ohjelmistoyrityksen tulee:
 1. verkottua
 2. syventää vuorovaiktustaan
 3. panostaa yhteistyöhön olemassa olevien ja uusien verkostopartnereiden kanssa
 4. parantaa kykyään orkestroida verkostonsa ja yhteistyöpartnereittensa kokonaisuuden kehitystä
Panostuksia seuraaviin asioihin:
 1. vahvistaa operatiivisia taitojaan eli rakentaa syviä verkostosuhteita
 2. vahvistaa erityisosaamistaan eli luo uuden liiketoimintamallin
 3. business profitability as a service concept
Lähetä kommentti