keskiviikko 17. joulukuuta 2008

Matkailumarkkinointi.info matkailusta ja sosiaalisesta mediasta

matkailumarkkinointi.info: "Matkailuliiketoiminnassa pitää näkyä ja kuulua, tavoittaa asiakkaat ja olla näiden tavoitettavissa. Parasta olisi, jos pystyisi vielä tunnistamaan asiakkaiden tarpeet perinpohjaisesti eikä olisi haitaksi tuntea omia kilpailijoitakaan. Sosiaalinen media on tämänpäivän ratkaisu kaikkiin näihin haasteisiin.
  • Pitää näkyä
  • Pitää kuulua
  • Asiakkaiden tavoittaminen
  • Asiakkaiden tarpeiden tiedostaminen ja tunteminen
Sosiaalisessa mediassa hyödynnetään ilmaisia teknologia-alustoja, joihin käyttäjät luovat itse sisällön. Tietoa rakennetaan ja julkaistaan siis yhdessä muiden käyttäjien kanssa - sosiaalisesti.

Sosiaalisen median avulla matkailuyrittäjä voi rakentaa haluamansa imagon ja markkinoida palveluitaan - jopa ilmaiseksi! Sosiaalinen media avaa matkailuyrittäjälle uuden viestintäkanavan. Se ei korvaa vanhoja markkinoinnin keinoja, mutta antaa työvälineitä nykyisten asiakasverkostojen ylläpitoon ja kehittämiseen.
  • Ilmaista markkinointia
  • Sosiaalinen media markkinointiveturina

Asiakas on paras markkinoijasi

Kukapa olisi parempi kertomaan palveluistasi kuin tyytyväinen asiakas? Sosiaalisessa mediassa matkailijat ovat verkostoituneet omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan yhteisöiksi, joissa he keskustelevat itseään kiinnostavista asioista. Parhaimmillaan asiakkaat toimivat matkailuyrittäjän markkinoijina ja suosittelevat hänen palvelujaan muille yhteisön jäsenille.
  • Tyytyväinen asiakas
  • Verkostoituneet asiakkaat
  • Asiakkaat hakeutuvat yhteisöihin, joissa tapahtuu heidän kannalta kiinnostavaa
  • Matkailijat suosittelevat kohteita, joissa ovat viihtyneet
Eräs esimerkki tällaisesta spontaanisti käyttäjien itse luomasta verkkopalvelusta on Lapsiperheiden retkiopas pääkaupunkiseudulle..."
Lähetä kommentti