keskiviikko 19. marraskuuta 2008

Bioenergian tuotantoa ja käyttöä koskeva neuvonta

Bioenergian tuotantoa ja käyttöä koskevan neuvonnan ja yrityksille suunnattujen asiantuntijapalveluiden tarve on ilmeinen. Aihepiiriä koskevaa valtakunnallista neuvontaa ja sen
rahoitusta tulee vahvistaa ja saada kestävämmälle pohjalle.
 1. Toteutan neuvontaa kirjoittamalla aiheesta
 2. Meillä on CHP 1 - 10 MW laitosten sähköntuotannosta uutta tietoa
Metsäenergianeuvontaa on hoidettu EU-osarahoitteisten hankkeiden puitteissa metsäkeskuksissa. Edellisen ohjelmakauden päättyessä metsäkeskusten resurssit metsäenergianeuvontaan ovat kuitenkin huomattavasti heikentyneet.
 1. Logistiikan modernisaation on tarjolla uusia ratkaisuja
 2. Verkottuminen ja sosiaalinen media parantaisi yhteistyön saumattomuutta
Metsäenergianeuvonnan jatkuvuuden turvaamiseksi se tulisi jatkossa sisällyttää metsäkeskusten valtionaputoimintaan. Uutena elementtinä energianeuvonnassa on myös tulevan maatalouden energiaohjelman (MENO) toimeenpano ja siihen liittyvä energiakatselmustoiminta.
 1. Metsäenergian kerääminen on suuri haaste
 2. Kivien ja mullan poistaminen kannoista vaatii ravistelua
Tämä ja maatiloilla mahdollisesti tehtävä peltopohjaisen bioenergian tuotanto ja käyttö vaatii neuvonnalta laaja-alaista otetta. Maatiloille tulisikin tarjota energianeuvontaa, jossa otettaisiin huomioon tila ja siellä harjoitettava maaja metsätalous kokonaisuutena.
 1. Teknologia ja käyttö ovat kaukan toisistaan
 2. Osaamisen siirrossa voidaan hyödyntään sosiaalista mediaa
 3. UCC = unified communication and collaboration
Energianeuvonnan ja yritysten asiantuntijapalveluiden tehostamisen tavoitteena on tehostaa
maa- ja metsätalouden hallinnonalan toimijoiden energiankäyttöä ja -säästöä mm.
avustamalla ja neuvomalla tiloja energiakatselmusten teossa sekä tilakohtaisten bioenergian
tuotantoon ja käyttöön liittyvien kysymysten ratkaisemisessa. Neuvonta kattaisi myös
pienimuotoisen uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyvän yrittäjyyden kehittämisessä maaseudulla.
 1. Energiakatselmukset
 2. Energian käyttö
 3. Sahat (prosessilämpö)
 4. Puutarhat (kasvihuonelämpö)
 5. Pienet yhteisöt (lähilämpö)
Lähetä kommentti