sunnuntai 13. huhtikuuta 2008

Laajat ja suppeat verkostot

Yrityksen on otettava kantaa suppean ja laajan verkoston välillä. Olen miettinyt tätä suhteessa Twitteriin, Jaikuun, Facebookin, Pownceen ja mitä näitä on sosiaalisen median toiminta-alustoja.

Suppea verkosto voi merkitä pientä käyttäjäryhmää, mutta hallitsevaa asemaa verkostossa. Ning sovelluksissa on mahdollista rakentaa tiiviitä yhden asian liikkeitä.

Laajan verkoston ansiosta innovaatio pääsee useampien käyttäjien ulottuville, mutta yhtenä vaihtoehtona.

Twitter tarjoaa minulle laajimman verkoston, mutta ongelmana on edelleen "psykologinen etäisyys". Sovellus tuntuu mielenkiintoiselta, mutta jäsenet ovat kaukana ja vaikka naamat ovat tuttuja (Facebook samoin), kaikkiin ei kuitenkaan ole "läheistä henkilösuhdetta".

Usein markkinoilla on useita keskenään kilpailevia verkostoja, jolloin keskeisin haaste on verkoston arvioiminen innovaation liiketoimintavaikutusten optimoimisen kannalta.
Verkostovaikutusten merkittävä seuraus on, että brandi auttaa tunnistetuksi.

Olen tutkinut useita Web 2.0 ja sosiaalisen median alustoja, mutta liiketoiminnallinen soveltaminen on edelleen tehotonta.
Lähetä kommentti