torstai 24. huhtikuuta 2008

Innovaatiopuheet ja -teot

Innovaatioista on helppo puhua, mutta miten ne saadaan aikaan? Projektien ideointi on helppoa, mutta miten saadaan porukat toimimaan?

Osallistuimme tänään "Itämeren ohjelma 2007 - 2013 Toteuttaminen ja tuki". Sielläkin puhuttiin innovaatioista, mutta systeemistä päätellen tekemisen mallina on EU:ssa byrokratian maksimointi ja virkakoneistokeskeisyys.

EU:n rahoitusohjelman monimutkaisuudesta innovaatiot ovat kaukana. Vain vannoutuneet byrokraatit pystyvät toimimaan siinä ympäristössä.
  1. Luodaan uusia käytäntöjä
  2. Benchmarkkausta
  3. Kehitetään yhteistyötä
  4. Jne.
USA:ssa painopiste on innovaatioiden toteuttamisessa ja käytäntöön viemisessä. EU:ssa homman painopiste on suunnittelussa, raportoinnissa, auditoinnissa ja loppuraportoinnissa. Paperia kuluu, mutta ei riittävästi. Systeemi ei pysty elättämään UPM:ää ja Stora Ensoa.

Yritys hyvä!
Lähetä kommentti