perjantai 14. maaliskuuta 2008

Serve-ohjelman UUTISKIRJE 3/2008

Serven vuosiseminaari 21.5.2008

Serve-ohjelman vuosiseminaari järjestetään 21.5.2008 klo 10-16.00 Sellosalissa Leppävaarassa (Soittoniekanaukio 1, Espoo).

Seminaarin tavoitteena on luoda katsaus siihen, mitä asiakas merkitsee erilaisten palveluliiketoimintaa harjoittavien yritysten toiminnassa ja millaisia menetelmiä yritykset käyttävät asiakkaan ymmärtämisessä.

Seminaari antaa näkemyksiä mm. asiakkaan ja yrityksen palvelujen kehityksen linkittämisestä, asiakasymmärryksen lisäämisen uusista menetelmistä sekä asiakkaan tarpeita entistä paremmin tyydyttävistä palvelukonsepteista.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan asiakasteemasta Leppävaaraan!

Logistics 2008

Tekes osallistuu neljän ohjelman (Digitaalinen tuoteprosessi, Tuotantokonseptit, Turvallisuus ja Serve) yhteisosastolla Logistics 2008 -tapahtumaan 17.4. (Wanha Satama, Hki). Tapahtumassa on esillä tuotteita ja palveluja fyysisestä kuljettamisesta logistiikan informaatiotarpeiden ja tuotannonohjauksen IT-ratkaisuihin. Lisäksi tarjolla on monipuolinen seminaarikokonaisuus.

5th Industrial Service Business Day

Company Case Studies and Research Insights into World Class Service Business and Best Practices, 24 April, 2008, Helsinki Fair Centre, Helsinki.

The most recent views on profit creation in service business will be presented by leading international companies and research scientists at the 5th Industrial Service Business Day by BestServ Forum. BestServ Forum is a network for knowledge sharing and learning between companies, researchers and consultants, who are interested in industrial service business.

The BestServ Forum aims to support profitable service business with its activities. The network was established by Technology Industries of Finland. Today the BestServ Forum partners comprise of around 30 company members) and the Technical Research Centre of Finland (VTT). The fith Industrial Service Business Day is organised by Technology Industries of Finland.

Palveluliiketoiminta ja -innovaatiot keskeisellä sijalla Tekesin uudessa sisältölinjauksessa.
Tekes on määritellyt laajana yhteistyönä painopisteet Suomen tulevaisuuden rakentamiseksi. Työhön osallistui aktiivisesti noin 200 vaikuttajaa ja asiantuntijaa elinkeinoelämästä, tutkimusmaailmasta ja sidosryhmistä.

Näiden lisäksi linjauksessa on hyödynnetty päivittäisiä projektikeskusteluja. Tuloksena syntyneet valinnat ohjaavat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan painotuksia tulevina vuosina. Tekes toteuttaa valintoja ohjelmien ja strategisen huippuosaamisen keskittymien avulla.

Tehdyt valinnat painottuvat kahdeksaan teemaan:
  1. hyvinvointi ja terveys;
  2. kaikkien tietämys­yhteiskunta;
  3. puhdas energia;
  4. niukkaresurssiset ratkaisut;
  5. rakennettu ympäristö;
  6. älykkäät järjestelmät ja ympäristöt;
  7. palveluliiketoiminta ja -innovaatiot sekä
  8. vuorovaikutteinen viestintä.
Johtaja Martti Äijälä Tekesistä luonnehtii tehtyä työtä seuraavasti: ?Tulosten keskeistä viesti kiteytyy julkaisun nimessä: Ihminen - Talous - Ympäristö. Lähtö­kohtana ovat ihmisestä ja ihmisen hyvinvoinnista nousevat haasteet ja mahdollisuudet.

Talous luo mahdollisuuksia tarpeiden tyydyttämiseen, ympäristö taas tuo rajoitteita ja haasteita, mutta luo myös mahdollisuuksia uudelle toiminnalle ja hyvinvoinnille.

Suomi elää osana globaalia taloutta, jonka arvoverkot pirstoutuvat ja haastavat mukaan uudenlaiseen toimintaan. Uudistuva innovaatiotoiminta vaatii avoimuutta ja käyttäjien kytkemistä mukaan.'
Lähetä kommentti