keskiviikko 19. maaliskuuta 2008

Elmas vikapuu 2007 ja päivitys 2008

Kirjoitin blogin ELMAS vikapuusta Thursday, March 08, 2007. Vuosi myöhemmin eli 18.3.2008 sain sähköpostin Sauli Konttilalta (Ramentor Oy) ja päätin tarkastella asiaa uudelta pohjalta. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Sauli lupaili uutta tuoretta tietoa ELMAS aihepiiristä. Mutta katsotaan ensin, mitä kirjoitin 8.3.2007. Aikaisempi tarkastelu oli pintapuolinen. Voisin nyt syventyä aiheeseen paljon perusteellisemmin.

ETÄHUOLTO

Look at this: "Materiaalitutkimuksen ja etähuoltojärjestelmien kehittämisen ympärille on syntynyt ainutlaatuinen osaamiskeskittymä. Nämä tutkimusalueet tulevat olemaan keskeisessä roolissa Iterissä ja tarjoavat teollisuudelle mahdollisuuksia toimituksiin ja uusiin innovaatioihin", toteaa ohjelmapäällikkö Seppo Karttunen VTT:ltä. Hän on koordinoinut nelivuotista teknologiaohjelmaa. Sen osana syntyi 220 tieteellistä julkaisua alan johtaviin lehtiin sekä kahdeksan väitöskirjaa.

Helge 19.3.2008: "Look at this", oli viesti itselleni. Minun piti palata aiheeseen, olimme keskustelleet siitä. Se liippasi UPM Kymmenen Voikkaan tehtaan lopettamiseen, mutta kuvioissa oli muitakin teemoja. Sen jälkeen tuli Stora Enson Summan lopetus ja kunnossapito-organisaation sijoittaminen Sumaan.

We continue talking about the subject: "In Finland they already do a lot of that in the p&p industryit is really important to define the areas of responsibility and most important tohave the right KPIs to know that we don't drift into chaos."

"I just read a book thatshows that we operate in a window of order (predictability) and how easy things can slip inot chaos (unpredictability and remote maintenance is in my mind a great candidate for that. Some things in mainetance need fast response to prevent major damages and/or major process breakdown costs."


ELMAS

ELMAS-ohjelma on kehitetty käyttövarmuuteen liittyvien tekijöiden täsmälliseen mallintamiseen ja analysointiin. Tutkittavana kohteena voi toimia mikä tahansa laite tai tuotantoprosessi, joka koostuu osajärjestelmistä. Kohde mallinnetaan ohjelmalla vikapuumuodossa, joten se soveltuu hyvin monimutkaisten järjestelmien mallintamiseen ja analysointiin.

Helge 19.3.2008: Perehdyin silloin hiukan ELMAS-ajatteluun. Pitänee lukea tarkemmin... Sauli Konttila lupaili sähköpostissa uunituoretta kamaa.

VIKAPUU

Mallinnettu syyrakenne kuvaa täsmällisesti kaikki tapahtuman toteutumiseen liittyvät syyt sekä niiden suhteet. Elmas-ohjelmistolla mallinnuksessa otetaan huomioon koko järjestelmän toiminnallisuus, tunnistetaan kriittisimmät kohteet, arvioidaan riskit ja kohdistetaan kunnossapito- ja/tai suunnittelutoimenpiteet vastaavasti. Visuaalisuutensa ansiosta ELMAS on myös oiva kunnossapito- ja käyttöhenkilöstön yhteistyön apuväline ja tukee mm. RCM-tyyppistä ongelmanratkaisua ja kunnossapidon kehitystä.

I learn more. "Elmas is a great idea, great program but thanks to its top down approach to the problem you end up with a tool that requires highly educated engineers to run it, not very conducive to the industry."

Helge 19.3.2008: Miten vaativat ELMAS käyttöönotto on? Ketkä käyttävät? Miten paljon referenssejä? Mitkä teollisuudenalat hyötyvät Elmaksesta? Pitänee poiketa Ramentorin sivuilla. Kirjoitan mielelläni tästä aihepiiristä.


SIMULOIMALLA

Analysointi suoritetaan simuloimalla tuotantolinja rakennetun syyrakennemallin ja määriteltyjen juurisyiden pohjalta. Simuloinnin avulla voidaan määrittää ennusteet mm. kohteen osien vikaantumistodennäköisyyksille ja -syille sekä vaikutukset koko prosessin riskeihin. Tulosten analysointi antaa arvokasta tietoa koko systeemin käyttäytymisestä. Analysoinnin tavoitteena on löytää keinot, joiden avulla kokonaisprosessin luotettavuutta ja käytettävyyttä voidaan parantaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Luotua mallia voidaan käyttää sekä nykyisen että suunnitteilla olevan kohteen analysointiin.

Helge 19.3.2008: "Syyrakennemalli", Okay, juurisyiden tarkastelua, simuloidaan, ennakoidaan, haetaan kokonaisprosessin luotettavuutta.

"I wish I would knew more about Elmas. Perhaps you can tie the economics into their failure tree analyses. But the Elmas people are not very open yet about the economics." I learn and think about what culd be done.

"What about, if you would like to sell it? To make it a part of your portfolio? How should or coud it be packaged into a complete solutions delivery?" I ask and learn that this is a program that has been financed by the big industries.

  • http://www.ramentor.com/etusivu/

Helge 19.3.2008: Kiitos Sauli Konttila sähköpostistasi. Tarkastelin tätä aihepiiriä muutama vuosi takaperin, mutta aihe on osaltani nousemassa uudelleen päivän valoon, lähemmän tarkastelun kohteeksi.


Hei, huomasin, että pidät netissä blogia, jossa on käsitelty yrityksemme ELMAS-ohjelmaa:
  • http://nylands.blogspot.com/2007/03/elmas-vikapuu.html
Haluaisin kiittää mielenkiinnosta ja ajattelin samalla mainita, että nykyään kyseistä ohjelmaa kehittää Ramentor Oy. Ramentor on Artekuksesta eriytynyt ohjelmistofirma, joka keskittyy teollisuuden RAM-ohjelmistoihin (reliability, availability ja maintainability).

Jos aihe kiinnostaa, niin yrityksemme nettisivulta http://www.ramentor.com/etusivu/ löytyy
runsaasti materiaalia esim. demovideoita ohjelmista ja yritysreferenssejä.

Jos mahdollista, niin olisi mukava jos kääntäisit blogissasi olevat linkit Ramentorin sivuille, sillä nykyiset osoittavat Solteqin sivuille, jonka kanssa Artekus jokin aikaa sitten yhdistyi ja näin ollen
ne menevät hieman väärään paikkaan. Voimme myös järjestää sinulle hieman lisää uniikkia
materiaalia aiheeseen liittyen, jos haluat lisää tekstiä blogiisi.


Ystävällisesti

Sauli Konttila
Software Designer
Ramentor Oy
+358 (0) 40 530 3082
P.O. Box 916
FI-33101 Tampere
www.ramentor.com
Lähetä kommentti