keskiviikko 3. lokakuuta 2007

Arkisto » Sosiaalinen media peliä

» owela » Arkisto » Sosiaalinen media peliä: "Kun käynnistimme sosiaalisen median tutkimusta, kirjoitin joihinkin esittelykalvoihimme, että pelit ovat osa sosiaalista mediaa, mutta pelejä ei Somed-hankkeessa tutkita, koska VTT:llä on erillisiä, peliaiheisia tutkimuksia. Pelejä emme tosiaan olekaan tutkineet, mutta työmme kuluessa olen huomannut, että pelien ja sosiaalisen median suhde on varsin monitahoinen.

Sosiaalisessa mediassa on paljon pelien elementtejä: käyttäjien aktiviteetin näkyminen on monessa palvelussa tärkeässä roolissa ja tätä aktiviteettia sitten hyödynnetään esimerkiksi sisältöjä suositeltaessa. Usein myös kunkin käyttäjän aineistojen kohdalla näkyy, millaista huomiota hänen lataamansa sisällöt ovat saaneet tai miten laaja hänen konktaktiverkostonsa on.

Tästä on myös haittaa: esimerkiksi YouTubessa osa innokkaista suosion tavoittelijoista pyrkii saavuttamaan suosiota monien sivunimimerkkien ja automatisoitujen sivuklikkausten avulla - eli käyttäjien tuottama sisältö ei välttämättä enää olekaan ihmisten tuottamaa. Ja osalle käyttäjistä konktaktien suuri määrä on tavoiteltava itseisarvo."
Lähetä kommentti