keskiviikko 7. helmikuuta 2007

Planicon Oy

Planicon Oy tuottaa suunnittelu-, tuotekehitys- ja asiantuntijapalveluita sekä näiden tukipalveluita eri alojen teollisuudelle ja insinööritoimistoille.

Luen nettisivuja: "Työskentelemme sekä omalla toimistollamme että asiakkaan tiloissa asiakkaan suunnitteluorganisaation osana. Toimitamme tarvittaessa tehokkaat työasemat ja tarvittavat ohjelmat suunnittelijoittemme käyttöön asiakkaan tiloihin."

Mitä Planicon ajattelee teknologiateollisuuden mahdollisesta siirtymisestä Venäjälle ja Aasiaan? Miten se vaikuttaa T&K palvelujen tuotantoon? Miten silloin toimitaan asiakkaiden tiloissa? Mitä asiakasläheisyys tulee merkitsemään jatkossa? Pystymmekö rakentamaan suunnittelun ja innovoinnin ideointisiltoja kaukomaihin, jotka kantavat, kestävät?
Lähetä kommentti