lauantai 27. tammikuuta 2007

Paavolan Vesi

Paavolan Vesi Oy:n palveluksessa on tällä hetkellä 7 henkilöä. Vesijohtoverkoston pituus on noin 700 km. Vedenhankintaa varten käytössä on tällä hetkellä 7 pohjavedenottamoa ja jakeluverkostossa 4 paineenkorotuspumppaamoa. Vesilaitokseen on liittynyt noin 2.400 kiinteistöä.

Päätin kirjoittaa tästä hankkeesta tulevaisuutta silmällä pitäen. Kirjoitukseni liittyy veden laadun jatkuvaan määrittelyyn. Palaan aiheeseen lähiaikoina.

Viemäriverkoston pituus noin 70 km. Jätevesi puhdistetaan kahdessa jätevedenpuhdistamossa, jätevedenpumppaamoita on 23 kappaletta. Toteutamme osan investoinneista omana työnä, jota varten yhtiöllä on omaa konekalustoa. Osa investoinneista toteutetaan ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta.
Lähetä kommentti