lauantai 18. helmikuuta 2006

Ostovoimasta

Mikä on muoti- ja vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima vuonna 2006? Ostovoima kuvaa muoti- ja vähittäiskauppaan kohdistuvaa kuluttajien rahankäyttöä. Ostovoima on muotikaupan myyntipotentiaali tietyllä alueella.

Alueellisen tarkastelun tavoitteena on kuvata kunnissa olevan väestön ostovoimaa ja markkinoiden suuruutta, ei vähittäiskaupan kokoa. Se ei siis kerro missä ostot toteutuvat.

Yksityisten kuluttajien muotikaupan ostovoima voidaan jakaa neljään päälohkoon: vaatekauppa, tekstiilikauppa, kenkäkauppa ja laukku- ja nahkakauppa. Vaatekaupan jakoa voidaan syventää päällys- ja alusvaatteisiin sekä asusteisiin.

M-A = Markkina-alue kuvaa sitä aluetta, jonka keskuksessa olevat kaupat tavoittavat pääosan alueen kuluttajista.

Muotikaupan yhteenlaskettu ostovoima on ennuste siitä miten koko toimialan myynti kehittynee vuonna 2006. Paikkakuntaiset ostovoimaluvut on tarkennettu vastaamaan valtakunnan koko toimialan vähittäiskaupan myyntiä.

Ostovoima jakaantuu päätoimialaksi muotikaupaksi rekisteröityneiden erikoiskauppojen lisäksi tavarataloissa, marketeissa, postimyynnissä ja muissa jakelukanavissa.

Pohjois-Kymenlaakson rikkain ja köyhin alue ovat Kouvolassa. Kouvolan Kotkankallio-Vahteronmäen postinumeroalueella 45120 asuvilla on Pohjois-Kymenlaakson suurimmat tulot. Tämä käy ilmi MTV3:n uutisten tekemästä tuloero selvityksestä. Selvitys perustuu Tilastokeskuksen tietoihin 31. 12. 1999.

Kotkankallion-Vahteronmäen postinumeroalueella kotitalouden keskimääräinen ostovoima oli 28 188 euroa. Muut rikkaat alueet Pohjois-Kymenlaaksossa ovat Kouvolan ulkopuolella. Toiseksi vaurain alue oli Anjalankosken Muhniemi, siellä ostovoima oli 28 077 euroa.

Kolmanneksi ja neljänneksi vauraimmat alueet sijaitsevat Iitissä, ne ovat Lyöttilä ja Iitin kirkonkylä. Molemmilla alueilla ostovoima oli vähän yli 27 000 euroa. Viidenneksi rikkain alue oli Anjalankosken Tehtaanmäki, ostovoima 26 275 euroa.


Lähetä kommentti