lauantai 18. helmikuuta 2006

Keskus-ajattelusta


Keskuksella ja siinä toimivalla yksittäisellä yrityksellä on kaksi vaikutusaluetta:
  1. Absoluuttinen vaikutusalue, se alue, jolta asiakkaita ylipäätänsä tulee sekä
  2. Relatiivinen vaikutusalue, se alue, jolta asiakkaiden valtaosa tulee
Absoluuttinen vaikutusalue on periaatteessa rajaton. Esim. itäuusmaalainen kyläkauppa (tai internetissä tuotteitaan ja palvelujaan tarjoava pienyrittäjä) voi saada satunnaisia asiakkaita maailman eri kulmilta.

Helsinkiläiselle Forum tai Stockman tavaratalolle tällaisilla asiakkailla on jo liiketaloudellista merkitystä. Absoluuttisen takamaan varaan ei yritystä kuitenkaan juuri kannata perustaa.

Relatiivinen vaikutusalue on ratkaisevan tärkeä yrityksen ja keskuksen menestymisen kannalta. Se on varsinainen talousalue, ja yritys tai keskus saa sieltä suhteellisesti enemmän asiakkaita kuin kilpaileva yritys tai keskus.

Kauppa- ja palvelukeskuksen talousalueen muodostumisessa tärkeitä käsitteitä ovat minimikynnys ja palvelujen hankinnan takaraja.

Minimikynnyksellä tarkoitetaan rajaa, jonka sisäpuolella alueella on riittävä väestöpohja (alueellinen ostovoima) keskuksessa toimivien yritysten ylläpitämiseksi. Koska yritykset pyrkivät saamaan voittoa, on minimikynnys kyettävä ylittämään.

Voitto saadaan alueelta, jolta tulevat ne asiakkaat, joiden vielä kannattaa hakea palvelunsa tai hyödykkeensä juuri kyseisessä keskuksessa toimivista yrityksistä.

Teoreettisen vaikutusalueen (takarajan) ulkopuolella asuvien ihmisten on sitä vastoin helpompaa asioida muualla, heitä lähempänä sijaitsevissa keskuksissa.
Lähetä kommentti