lauantai 18. helmikuuta 2006

Kaupan kehityksestä

Kuusnkoski-Kouvola keskustelua: Yleiskaavassa esitetään Puhjoon varattavaksi alue vähittäiskaupan suuryksikköä varten. Yleiskaava ei kuitenkaan sisällä MRL:n edellyttämää selvitystä suuryksikön vaikutuksista.

Kaupan kehitystä ja suuryksiköiden vaikutuksia on tutkittu kuntayhtymän toimesta ja tässä yhteydessä on todettu, että seudun ostovoima ei luo perusteita päivittäistavarakaupan ja keskustojen erikoistavarakaupan kanssa kilpailevan myyntipinta-alan olennaiselle kasvulle sauma-alueella (Kuusankoski-Kouvola).
  1. Suuret investoinnit on saatava tuottamaan
  2. Alueen ostovoiman kehitys
  3. Keskustojen kaupat
  4. Periferian kaupat
Sauma-alue on kehittynyt runsaasti tilaa vaativan kaupan keskukseksi, mihin se seudullisen sijaintinsa puolesta erinomaisesti soveltuukin. Tämän tyyppisen kaupan kehitystä voidaan sauma-alueella kehittää kaupunkien yhteistoimin ilman, että samalla heikennetään kaupunkikeskustojen tai seudun muidenkaan keskustojen elinvoimaisuutta.
Lähetä kommentti