sunnuntai 15. elokuuta 2004

Framtidsfabriken

År 1995 skrev jag ett brev från Frankrike åt MM angående Framtidsfabriken. Jag berörde framtida utvecklingsmöjligheter för byarna (Virby och Kungsböle) och utvecklingsmodellen fick namnet Framtidsbyarna. 1998 startade vi det POMO-finaniserade utvecklingsprojektet "Virby the global Village", som ledd till två därpå följande utvecklingsfaser: Digital Wood och Digital Villages.
Augustikaffet 12.8.2004 klo 11-14
Den 12.8.2004 hade vi ett byamöte i Virby på Enegården med gäster från TE-Centralen. Olavi Nieminen, avdelningschef på Nylands TE-Central, berättade att det förefaller som om minskningen av jordbrukslägenheterna skulle ha avstannat. Med från orten var 4-H, skogsreviret, marthorna, biodlarföreningen, Niemi Product, Marjut Ståhls, jaktföreningen, ungdomsföreningen mm.
Avdelningschef Olavi Nieminen hade positiva nyheter att berätta på informationen i Virböle. TE-Centralen vill ha kontakter med lantbrukssammanslutningar på fältet och uppmuntrar till nya utvecklingsprojekt. Det finns pengar ännu för två år framåt. Finns det idéer om nya projekt som kan utveckla förhållandena på landsbygden, är det bara att kontakta.
En ljusare framtid för glesbygden är helt beroende av bybornas och företagarnas egen vilja. Utvecklingen börjar från små groddar, som med hjälp av nya idéer och arbetsmetoder får att växa och bli större och starkare.
Lähetä kommentti